ผู้บริหาร โค้ช เจ้าหน้าที่
   
 
พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร (ชายใหญ่)
PolMajGen.Chetchandra Pravitra
พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร หรือที่รู้จักกันดีในวงการฟุตบอลไทยว่า "หม่อมลูกหนัง" เกิด ณ บ้านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (คุณตา) (บ้านดารากร) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เป็นบุตรชายคนโต ของ ม.จ. จิตรปรีดี ประวิตร และ ม.ล.เหมือนจันทร์ ดารากร มีน้อง 3 คนได้แก่ ม.ร.ว.สุชาติจันทร์ ประวิตร, ร.อ.ม.ร.ว.ธวัชจันทร์ ประวิตร, ม.ร.ว. เหมือนจิต ภิรมย์ภักดี พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตรศึกษาในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนราชินี และศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และ Gelong Grammar School ประเทศออสเตรเลีย นับเป็นนักเรียนเอเชียรุ่นแรก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในโครงสร้างรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทย พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ Royal Melbourne Technical College (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Royal Melbourne Institute of Technology)

หลังจากจบการศึกษามาด้วยเพียง 20 ปี พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร ได้เข้ารับราชการตำรวจ ในสมัยที่ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดีกรมตำรวจ โดยเริ่มประจำการครั้งแรกที่กองตำรวจรถถัง ต่อมา พล.ต.อ.เผ่า มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาการดับเพลิงของประเทศ จึงให้คนหนุ่มมีเชื้อพระวงศ์ที่ไว้ใจได้อย่าง พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์

 

ไปศึกษางานตำรวจและงานดับเพลิงเพิ่มเติมที่ University of Southern California (USC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ วิทยาลัยการดับเพลิง (Fire Service College) ประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นแล้ว พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร ได้ศึกษาการบริหารจาก El Camino College สหรัฐอเมริกาอีกด้วย

 

ด้านครอบครัวท่านสมรสกับ คุณหญิงสุปรียา ประวิตร (รักตประจิต) มีบุตรชาย 2 คนได้แก่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร และ พล.ต.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร ปัจจุบัน ทั้งคุณหญิงและบุตรชายทั้ง 2 อาศัยอยู่ที่บ้านคลองประปา

 

ด้านชีวิตราชการ ท่านประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น เนื่องจากเป็นข้าราชการเพียงไม่กี่คนที่มีความรู้ด้านการดับเพลิงในขณะนั้น ท่านจึงได้รับเพราะราชทานยศเป็น พลตำรวจตรี ในขณะที่มีอายุเพียง 36 ปีเท่านั้น นับเป็นสถิตินายพลที่หนุ่มที่สุด ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดทำลายสถิตินี้ได้ ท่านได้ดำรงตำแน่งสูงสุดในกรมตำรวจ 2 ตำแหน่งคู่กันคือ ผู้บัญชาการตำรวจดับเพลิง และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

 

ในช่วงเวลานี้เองท่านได้ก่อตั้งทีมฟุตบอลราชประชานุเคราะห์ดับเพลิง เพื่อสนองพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมนั้น พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ เป็นสมาชิกของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รับผิดชอบงานด้านบรรเทาสาธารณภัย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ไปช่วยเหลือ เหตุวาตภัย ณ แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีรับสั่งให้ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ นำเยาวชนผู้ประสบภัยมาเล่นกีฬา และได้มีการจัดงานฟุตบอลหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ราชประชาจึงถือกำเนิดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สำหรับ ประวัติสโมสรราชประชาโดยละเอียด กรุณาคลิกเข้าไปที่นี่

ต่อมา พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตรย้ายไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อวางรากฐานงานด้านบรรเทา สาธารณภัยให้กับ รัฐบาล ท่านได้อุทิศตนวางรากฐานด้านงานบรรเทาสาธารณภัยควบคู่ไปกับการบริหารสโมสร กีฬาราชประชา เรื่อยมา จนกระทั่งเกษียณอายุราชการพล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ยัดหยัดเป็นสัญลักษณ์ของราชประชามานานเกือบ 40 ปี ท่านใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตของท่านอุทิศตนให้กับสโมสร ท่านเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและนำยุทธวิธีใหม่ๆ มาสู่วงการ
ฟุตบอลไทย ท่านเป็นปูชนียบุคคล ที่วงการฟุตบอลไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง บ่อยครั้งที่ราชประชามีปัญหาด้านเงิน ท่านจะสละทรัพย์ส่วนตัว ของท่านเองเพื่อผลประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลไทย ราชประชานับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านรักมากที่สุดในชีวิตของท่าน เมื่อครั้งได้้ที่ชื่อราชประชาถูกเอ่ยขึ้น ผู้คนส่วนใญ่ก็จะนึกถึง พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ เสมอ

พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวัน จันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ สิริอายุได้ 71 ปี

สำหรับประวัติโดยละเอียดของ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร สามารถชมได้ที่

ประวัติ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร 1/6

ประวัติ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร 2/6

ประวัติ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร 3/6

ประวัติ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร 4/6

ประวัติ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร 5/6

ประวัติ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร 6/6

  อดีตผู้บริหาร
ตำแหน่ง อดีตประธานสโฒสร
เกิด 26 พฤศจิกายน 2478
ภูมิลำเนา
น้ำหนัก กก.
สูง ซม.
เข้าราชประชาเมื่อ พ.ศ. 2553
สโมสรที่เคยสังกัด
โรงเรียนมัธยม เทพศิรินทร์, Gelong Grammar Sc
มหาวิทยาลัย Melbourne Technical College
ทีมชาติชุด

ราชชื่อ ผู้บริหาร โค้ช เจ้าหน้าที่
พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร อดีตผู้บริหาร
น.พ.อติเรก จิวะพงศ์ อดีตผู้บริหาร
พ.ต.อ.สมชาย ชวะเดช อดีตผู้บริหาร
พ.ต.อ.อภินันท์ เกษเสถียร อดีตผู้บริหาร
พล.ท.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร ผู้บริหาร
กิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตผู้บริหาร
พล.อ.รัตนะ เฉลิมแสนยากร อดีตผู้บริหาร
ณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์ อดีตผู้บริหาร
สุชาติ อินทร์ลักษณ์ อดีตผู้บริหาร
สุวิทย์ ปรางค์จันทร์ อดีตผู้บริหาร
รัชชพล เหล่าวานิช อดีตผู้บริหาร
วินิจ เลิศรัตนชัย อดีตผู้บริหาร
นวรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ อดีตผู้บริหาร
สมชัย อภิวัฒนาชัย อดีตผู้บริหาร
ศุภกร พลกุล อดีตผู้บริหาร
อ.ประพันธ์ เปรมศรี ผู้บริหาร
จตุพร ประมลบาล อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
เดือน ดารา อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
พ.ต.ท.ยรรยง ณ หนองคาย อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
พ.ต.ท.โกวิทย์ เพ็งลี อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
กุนเธ่อร์ กลอมบ์ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
ประวิทย์ ไชยสาม อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
ด.ต.โอภาส สุภาพรรค อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
พ.ต.อ.ประสงค์ กฤษณะสุวรรณ อดีตผู้บริหาร
สมเกียรติ พัฒน์ทรัพย์ อดีตผู้บริหาร
พรเทพ เตชะไพบูลย์ อดีตผู้บริหาร
ร.ท.จินตสิทธิ์ ประวิตร ณ อยุธย เจ้าหน้าที่
สุรพล อุทินทุ อดีตผู้บริหาร
โฮเซ่ อัลเวซ เบอร์วิส อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
สันติภาพ เตชะวณิช อดีตผู้บริหาร
ธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ อดีตผู้บริหาร
วิเชียร พุฒิวิญญู อดีตผู้บริหาร
พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตผู้บริหาร
เฉลิมพล นิยมศิลป์ อดีตผู้บริหาร
วีรวัฒน์ อินทรลักษณ์ อดีตผู้บริหาร
พรเพ็ญ เกียรติเฉลิมพร อดีตผู้บริหาร
ชาลี จิตจรุงพร อดีตผู้บริหาร
นิติกร กรัยวิเชียร อดีตผู้บริหาร
ร.อ.เซษฐ์ รมยะนันทน์ อดีตผู้บริหาร
กรรกฎ โกมลโชติ อดีตผู้บริหาร
มันทนา ประไพเพ็ชร์ อดีตผู้บริหาร
ฉัตรชัย โชยะสิทธิ์ อดีตผู้บริหาร
คณุตม์ เสียงใส อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
สารพล ศรีลาจันทร์ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
ใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
สัมฤทธ์ อ่อนสมจิตร อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
สุทิน ไชยกิตติ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
ชนะ เอี่ยมแสงใส อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
สมชาย ทรัพย์เพิ่ม อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
มิลอส โจซิค อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
วีระยุทธ สวัสดี อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
น.ต.วีระพงษ์ เพ็งลี อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
พ.อ.ต. วิลาศ น้อมเจริญ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
ธเนศ บุปผาราม อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
พัฒธนพงศ์ ศรีปราโมช อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
สรรเสริญ อรุณธารี อดีตผู้บริหาร
กิตินันท์ ศรีปราโมช ผู้บริหาร
สุรศักดิ์ โชตานุภาพ อดีตผู้บริหาร
ธนาชัย สหัสโชติ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
น.ส.วิภาดา บัวชู อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
น.ส.กาญจนา เต่าทอง อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
พ.อ.อ.กัณวีร์ ทองซิว อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
สมยศ ศรีวัฒนา อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
สมชาย บูรณะวังศิล อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
ดนัย จารุวาระกุล อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
วรวรรณ ชิตะวณิช อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
จุฬาวุฒ มะสิน อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
เชี่ยว ลาภไธสง อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
น.ส.สุดคนึง ปทุมชาติ อดีตผู้บริหาร
อ.จิราณัติ นันจันที อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
อ.กนก ชันแสง อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
อ.วิทยา วงษ์เอี่ยม อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
อ.สมรรธ อมาตยกุล อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
อ.ธนาเดช วุฒิจีรเดช อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตผู้บริหาร
อ.กษิต สภานุชาติ อดีตผู้บริหาร
น.ส.ณัฏฐธิดา นามแก้ว อดีตผู้บริหาร
อ.สุรชาติ ป้องสีดา อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
อ.ศิลป์ธร เมฆพยับ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
อ.กนกศักดิ์ จินาพันธ์ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
จิราภา อ่อนหวาน เจ้าหน้าที่
ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อดีตผู้บริหาร
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้บริหาร
พล.อ.วีรากฤต แย้มวิบูล อดีตผู้บริหาร
ฐิรพล การิวัลย์ อดีตผู้บริหาร
ทินกร แพทย์เจริญ ผู้บริหาร
ชูศักดิ์ แสงอร่าม ผู้บริหาร
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ อดีตผู้บริหาร
คุณ ธีระศักดิ์ แสนวรางกุล อดีตผู้บริหาร
อ.วิทยา เป็ญจาธิกุล อดีตผู้บริหาร
นาย จิระเดช พูลสุข อดีตผู้บริหาร
อ.ชัยวัฒน์ สุนทรนนท์ อดีตผู้บริหาร
อ.สุชาติ สาระผล อดีตผู้บริหาร
อ.ธนพันธุ์ พูลชอบ อดีตผู้บริหาร
อ.ดวงฤทธิ์ เป็ญจาธิกุล ชัยรุ่ง อดีตผู้บริหาร
นาย เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ อดีตผู้บริหาร
นายจตุโชค วิริยะพงศ์ชัย อดีตผู้บริหาร
นายสมเด็ด หิตเทศ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
นายชินพัฒน์ สืบพงษ์ อดีตผู้บริหาร
นายสมฤทธิ์ อ่อนสมจิตร์ ผู้ฝึกสอน
นายวุฒิชัย ชูจิตร อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
นายนิติพงษ์ รัตนวงค์ อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
นายธนวิชญ์ ชัยภักดี ผู้บริหาร
น.ส.รุ่งทิพย์ ปาคำทอง เจ้าหน้าที่
นายนันทวัฒน์ ทองมาลีวรรณ ผู้ฝึกสอน
Mr.Emmanuel Wilson อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
นายสราวุธ คำบัว อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
นายสมาน นาคนาวา ผู้ฝึกสอน
นายธีระพงษ์ ขุนจิตใจ ผู้ฝึกสอน
นายพชร ลิ้มวิไล เจ้าหน้าที่
นายพีรณัฐ ทองมา อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
นายวรกฤช สุขนุกูล อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
นายประสูติเวช ทองโสภา อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
นายสันชัย ทองมลีวรรณ์ ผู้ฝึกสอน
นายชาคลิน คำพวงวิจิตร อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน
จ.ส.อ.ภราดร สีด้วง เจ้าหน้าที่
นางสาวรุ่งรัตน์ ผลาผล เจ้าหน้าที่
นายณชพร มูลประหัส ผู้บริหาร
นายภูมิพัฒน์ สุภาสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
นายไตรภพ ชูชื่นกลิ่น ผู้ฝึกสอน

Our Social
   

@ Copyright 2011 Rajpracha Football Club. All Rights Reserved